Category : دفتر پژوهش

دفتر پژوهش

سرنوشت پول‌های آزاده شده پس از توافق اتمی

admin
  من مطالبم را متمرکز می‌کنم روی مسائل اساسی و از یک تصویر بسیار کلی از مالیه عمومی باید شروع کنم برای اینکه موضوع بحث...
دفتر پژوهش

دفتر پژوهش، سخنرانی دکتر حسن منصور درباره سقوط قیمت نفت و عواقب آن برای اقتصاد جمهوری اسلامی

admin
  درباره نفت، یک زمینه مجمل عرض بکنم. در سال گذشته یعنی سال ۲۰۱۴, تولید ناخالص دنیا هفتادوپنج تریلیون دلار بود که وقتی این رقم...
دفتر پژوهش

علل عدم رشد و توسعه سیاسی در صدسال اخیر در ایران قسمت سوم

admin
  در این سال‌هایی که ایران در تسخیر نیروهای خارجی است، شاه درواقع قدرتی نداشت. تا سال ۲۵-۱۳۲۴ که نیروهای خارجی ایران را ترک می‌کنند...
دفتر پژوهش

چگونگی پیدایش گروه تروریستی «داعش»

admin
  آمریکا خود پرورش‌دهنده تروریست در خاورمیانه بوده و هست. تا زمانی که تروریست‌ها برای منافع ملی آمریکا فعالیت کنند تروریست‌های خوبی هستند. ولی زمانی...
دفتر پژوهش

نقش سیاست خارجی جمهوری اسلامی در بحران خاورمیانه

admin
  امروز جمهوری اسلامی برای اولین بار نگران رفتار و کردارهای گذشته خودش است. جمهوری اسلامی با تئوری صدور انقلاب و فرمانروایی اسلام بر سرکار...
دفتر پژوهش

بررسی کنگره اخیر حزب و روند کاری حزب در آینده

admin
  برآوردی از وضعیت اجتماعی موجود، آگاهی یافتن از زندگی و دغدغه‌های روزمره مردم و ارائه برنامه انتخاباتی جهت کسب آراء مردمی در مجلس و...
دفتر پژوهش

علل عدم رشد و توسعه سیاسی در صد سال اخیر در ایران ( 2 )

admin
  در زمان رضاشاه شناسنامه درست می‌شود اما بیشتر فامیل‌هایی که ایرانی‌ها انتخاب می‌کنند فامیل‌هایی است که به‌گونه‌ای نسب آن‌ها را به شهر و ایل...
دفتر پژوهش

علل عدم رشد و توسعه سیاسی در صد سال اخیر در ایران ( 1 )

admin
  وقتی‌که عده‌ای می‌گویند رضاشاه دیکتاتور بوده، پاسخ من این است که مگر با آن ترکیب اجتماعی، می‌شد دموکراسی در آن جامعه باشد؟! برای دموکراسی...